ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +668 1400 4847

น้ำ Strong Acid


 

น้ำ Strong Acid พีเอช 2.5

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ kangen ionized water

        Not for drinking มีสรรพคุณในการกําจัดเชื้อโรค สามารถใช้ล้างแผล ล้างผักผลไม้ เช็ดทําความ สะอาดอเนกประสงค์ ใช้แทนแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยไม่ทําให้มือแห้ง ใช้เป็นนํ้ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อและ กลิ่นปาก แช่แปรงสีฟันหลังแปรงฟัน แช่เท้าขจัดกลิ่นเท้า และเชื้อราที่เล็บ สเปรย์หน้าเมื่อเป็นสิว แนะนําให้ใส่ขวดสเปรย์พกพาไปทุกที่
 


 

        น้ำ acidic electrolyzed water พีเอช 2.5 ของบริษัทอีนาจิค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานให้ใช้ในสายงานทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ strong acidic electrolyzed water และในสายงานอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ชื่อ hypochlorous acid water รับรองโดย Ministry of Health, Labour and Welfare (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)

        ยิ่งไปกว่านั้น ในสายงานด้านการเกษตร ก็ได้ผ่านการรับรองว่าเป็น Designated Harmless Agricultural Chemical ภายใต้ชื่อ electrolytic hypochlorous acid water รับรองโดย the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม (the Ministry of the Environment)
 

น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

        น้ำ Strong acidic electrolyzed Water มีคุณสมบัติเป็นสาร oxidant ที่มีประสิทธิภาพสูง ( ORP +800 to +1000 mV) จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคตายในทันทีที่เชื้อโรคสัมผัสกับน้ำ โดยผนังเซลล์ของเชื้อโรคจะถูกทำลาย หรือน้ำเข้าไปทำลายโปรตีน, ไขมัน และ DNA ของเชื้อโรค

        - ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย G+ และ G- เกือบทุกชนิดได้ในทันที
        - ฆ่าสปอร์ของเชื้อ Clostridium difficile ได้ในทันที ฆ่าเชื้อ VRE, MRSA, และ MRSE ได้ในทันที
        - ฆ่าเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ได้ในทันที
        - มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Cryptosporidium และ Giardia
        - มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ HIV, HBV, HCV, และ CMV
        - ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และไม่เป็นอันตรายกับดวงตา

 

        LAB Results
 

        น้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ที่ผลิตจากเครื่อง LeveLuk ของบริษัทอีนาจิค ได้ถูกส่งตรวจประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด คือ Staph, E-Coli, Salmonella, MRSA และ CRKP

        * ไม่ใช่เครื่อง Water Ionizers ทุกยี่ห้อ จะสามารถผลิตน้ำ Strong Acidic พีเอช 2.5 ได้ ดังนั้น หากยี่ห้อใดที่มีการกล่าวอ้างว่าสามารถผลิต Strong Acidic พีเอช 2.5 ได้ ก็ควรมีผลการทดสอบจาก independent lab ถึงประสิทธิภาพของน้ำดังกล่าวให้ผู้บริโภคดูด้วย

         

 

Credit : https://www.hydrovoltage.com